Duddingston Kerk

Duddingston Kirk heet u welkom

De Kerk ligt aan de zuid-oostelijke kant van Arthurs Seat. Van hier kan men Duddingston Loch en het vogel reservaat zein. Het is de parochiekerk, een kerk van de Nationale Kerk in Schotland.

Oorsprongen. Het was gebauwd rond het jaar 1124. In 1147 werden de landen verhuurd aan Dodin, een Normandische Ridder. Zijn familie heeft misschien het dorp Dodinstoun (Duddingston) gesticht. Het land werd gegeven door Koning David 1, en de kerk werd gebouwd met hulp van de monniken van de Abdij van Kelso. De gebouw is waarschijnlijk een van de oudste kerken die nog steeds in gebruik is in het oosten van Schotland.

Het oorspronkelijke gebouw bestond uit de Chancel (Koor) en een vierkante toren. In 1631 werdende Prestonfield Galerij en grafkelders aan de noordelijke kant toegevoegd.

Buitenzijde. De oude ingang van de Kerk is aan de zuid kant van de muur. Het is een goed voorbeeld van de Normandische boog met typische chevron strepen. Aan het kruisbeeld is Christus gekleed in lang gewaad. Aan de rechterkant is de figuur van St. Peter, die het “Zwaard van de Geest” vasthoudt. Men kan de verweerde Normandische corbels aan de buitenmuur van de Chancel zein.

Binnenzijde. (verbouwd in 1968)

In de Chancel en de Normandische bogen zien we de merktekens van de metsers in het Craigmillar zandsteen.

De gaten in de muur zijn van de houten balken, voorheen een galerij die werd gebruikt door de landeigenaar. De graftombe en het schild aan de noord muur zijn een aandenken aan de Alexander Thompson en zijn vrouw Margaret Preston, met latijns opschrift “ De sterfdag is de geboorte dag der gelovigen leven, 10 Janarie 1603”. De kleine alkoof in de noordelijke muur werden vroeger de heilige bokalen bewaard.

RAMEN. In het Koor herdenkt het oostelijke raam Bailie en Mevrouw. Hay. Het toont de hemelvaart van Christus. Links van de preekstoel is het raam van de Goede herder, een aandenken ann Dr McAdam die vroeger een ouderling was.

Het raam rechts van de preekstoel is een herdenking aan de Reverend John Thomson, een wel bekend lanschap schilder en een vriend van Turner, Raeburn, en Sir Walter Scott. In 1806, vestige Sir Walter Scott als ouderling in Duddingston Kerk. Zijn roman “Heart of Midlothian” schreef hij in de pastorie tuin.

Het thema van de beschilderde ramen is de barmhartigheid, door de beroemde Schot glas-in-lood artiest Douglas Strachan gemaakt.

Communie Tafel

De Tafel is gemamkt van eikenhout dat hier in de omgeving van Duddingston groeide.

Doopvont

Het Doopvont bestaat uit een herdersstaf eneen koperen schaal.

Buiten

De gatehouse, een hexagon gebouw met ramen aan iedere kant, was vroeger gebruikt voor observatie tegen de zogenaamde Body Snatchers die lijken steelden en verkochten voor anatomische onderzoekingen.

Jougs (Halsketen)

Naast de hoofdingang zijn de jougs. Ze werden gebruikt als een instrument voor bestraffing.

Loupin-on Stane

Het is een stenen trap voor paardrijders voor opstijgen en afstijgen.

Wij hopen dat je van je bezoek hebt genoten.
Wij verwelkomen allen die met ons willen samenkomen voor onze dienste op zondagmorgen om 10.30 uur. Voor kinderen is er een Zondagsschool. Na de dienst is er een koffie-uurtje in de ontmoetingsruimte voor bezoekers en gemeenteleden.

U bent van harte welkom!